En attraktiv løsning med fordele for alle parter

Morgendagens arbejdsplads er her

Twitters VD, Jack Dorsey, gav for nyligt alle sine ansatte tilladelse til at arbejde hjemmefra – så længe de har lyst. Hvad han, ligesom mange andre ledere, har opdaget er at fordelene ved at arbejde hjemmefra var lige store for både virksomheden som for medarbejderne. Opgaverne som skulle udføres blev ofte læst hurtigere og mere effektivt fra hjemmearbejdspladsen, og dertil kunne dyre kontor kvm reduceres. Mange medarbejdere slipper for at pendle og får lettere ved at få hverdagens puslespil til at gå op.

Dorsey noted in the email that employees will be “allowed to work from home permanently, even after the coronavirus pandemic lockdown passes”. However, he did clarify that jobs that require “physical presence” such as maintaining servers and so on will still need employees to come to the office.’’

Twitter CEO Jack Dorsey

 

Hjemmekontor bliver til hjemmearbejdsplads

Vi har valgt at omdøbe begrebet hjemmekontor til hjemmerbejdsplads. Årsagen er enkel, det er ikke et kontor vi skal skabe i hjemmet, det er en aktiv og ergonomisk arbejdsplads. Design og funktion er de redskaber vi anvender for at det skal passe ind og føles som en naturlig del af hjemmet.

Arbejdspladsen symbol

Fordele ved at arbejde hjemmefra

Som medarbejder værdsætter man at arbejdsgiveren viser tillid og giver frihed til at disponere egen tid bedst muligt. Når man arbejder hjemmefra får man også frigjort noget tid til andre gøremål. Mere tid hjemme kan bidrage positivt til at finde en bedre balance mellem arbejde og familieliv. Man slipper også for tiden brugt og omkostningerne ved pendling. Den reducerede transport er også en gevinst for miljøet.

 

Arbejdsgiverens ansvar

At et dårligt arbejdsmiljø er en af årsagerne til dårligt helbred og sygefravær er et veldokumenteret faktum. De færreste er klar over at arbejdsmiljø regler for kontorarbejder gælder både på kontoret og ved hjemmearbejde. Det er altid arbejdsgiverens ansvar at en hjemmearbejdsplads er optimalt indrettet, ikke mindst ergonomisk. Det handler om at skabe et produktivt miljø der fungerer langsigtet.

Læs mere her:

 

Fleksibelt og lønsomt

Som virksomhed kan man vælge at se hjemmearbejdspladsen som en omkostning eller som en investering i sine medarbejdere, og en naturlig del af sin ”employer branding”. Ved at betragte hjemmearbejdspladsen som en del af kontoret kan virksomheden agere mere fleksibelt i forhold til lokale omkostninger og langtidskontrakter. Rent teknisk er det lige så enkelt at tilbyde sine ansatte en hjemmearbejdsplads som det det er at tilbyde firmabil, mobiltelefon eller labtop.

Lokaleomkostning/ansat Hjemmearbejdsplads/ansat
København 2 000 kr/m²/år x 20* = 40 000 kr/år 4–6 000 kr, engangsbeløb**
Aarhus 1 500 kr/m²/år x 20* = 30 000 kr/år 4–6 000 kr, engangsbeløb**
Odense 1 000 kr/m²/år x 20* = 10 000 kr/år 4–6 000 kr, engangsbeløb**
* Det åbne kontor bør tilstræbe 15–25 m² per arbejdsplads, inkl. fællesarealer, møderum, kantine, omklædning og toiletter og personaleområder.
** Møblerne kan genanvendes af nye medarbejdere.

 

Vi hjælper gerne til med råd og vejledning til hvordan du kan indrette din og dine anassates hjemmearbejdspladser. Kontakt Theo hos Matting, theo.beltoft@matting.dk.

”De særlige omstændigheder under Corona krisen, har også ført noget positivt med sig. Muligheden for at arbejde hjemmefra har bidraget til at at både virksomheder og medarbejdere har kunnet forsætte deres aktiviteter. Det har været en stor fordel for både arbejdsgivere og medarbejdere at, man har fået muligheden for at arbejde mere fleksibelt med frihed under ansvar og også er blevet presset positivt og udfordret til at tænke nyt og mere agilt.”
Camilla Elvljung, VD Matting